Foto: Keskkonnaamet

Mullutu-Loode looduskaitseala on moodustatud erinevate looduskoosluste, kaitsealuste liikide ning veelindude rändepeatuse ja pesitsuspaikade kaitseks. Kaitseala veealal on lubatud sõita ujuvvahendiga, välja arvatud Linnulahel ja Paadla lahel.

Kaitsealale jäävad lahed – Mullutu Suurlaht, Suurlaht ja Linnulaht – on populaarsed kalastuskohad, aga tuleb teada, kus ja millal tohib kala püüda. „Näiteks paaril viimasel aastal oli Suurlahel spinningupüük lubatud juba 11. maist, kuid uus kaitse-eeskiri nihutab spinningupüügi alguse taas 21. maile, mis annab jahedatel kevadetel nagu tänavu, haugidele piisava aja soo jätkamiseks,“ selgitas Keskkonnaameti järelevalveosakonna Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

Kaitseala territoorium jaguneb kaitse-eesmärkidest sõltuvalt sihtkaitsevöönditeks ja piiranguvöönditeks. Piiranguvööndis on kalapüük lubatud, sealjuures Mudamaardla piiranguvööndis on püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega lubatud aasta ringi. Kõigi muude harrastuspüügivahenditega tohib seal kalastada