Foto: Keskkonnaamet

Mullutu-Loode looduskaitseala on moodustatud erinevate looduskoosluste, kaitsealuste liikide ning veelindude rändepeatuse ja pesitsuspaikade kaitseks. Kaitseala veealal on lubatud sõita ujuvvahendiga, välja arvatud Linnulahel ja Paadla lahel.

Kaitsealale jäävad lahed – Mullutu Suurlaht, Suurlaht ja Linnulaht – on populaarsed kalastuskohad, aga tuleb teada, kus ja millal tohib kala püüda. „Näiteks paaril viimasel aastal oli Suurlahel spinningupüük lubatud juba 11. maist, kuid uus kaitse-eeskiri nihutab spinningupüügi alguse taas 21. maile, mis annab jahedatel kevadetel nagu tänavu, haugidele piisava aja soo jätkamiseks,“ selgitas Keskkonnaameti järelevalveosakonna Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

Kaitseala territoorium jaguneb kaitse-eesmärkidest sõltuvalt sihtkaitsevöönditeks ja piiranguvöönditeks. Piiranguvööndis on kalapüük lubatud, sealjuures Mudamaardla piiranguvööndis on püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega lubatud aasta ringi. Kõigi muude harrastuspüügivahenditega tohib seal kalastada ajavahemikus 21. maist 31. märtsini.

Siht