Foto: NPR

  • Veebruari alguses saatis maaeluministeerium kooskõlastusringile määruse muudatuse eelnõu, millega sätestatakse erisused veokoerte pidajatele. Laekunud ettepanekute aru