Foto: NPR

  • Veebruari alguses saatis maaeluministeerium kooskõlastusringile määruse muudatuse eelnõu, millega sätestatakse erisused veokoerte pidajatele. Laekunud ettepanekute arutamiseks kutsus maaeluminister Urmas Kruuse kokku ümarlaua.

Eelnõule esitatud ettepanekutest ja tagasisidest teeb ülevaate Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi. Seejärel saavad soovi korral sõna ümarlaual osalevate organisatsioonide esindajad oma seisukohtade tutvustamiseks. Ajaraamis püsimiseks palutakse mahtuda oma sõnavõtus viie minuti piiridesse, et jääks aega ka hilisemaks aruteluks.

“Suur tänu kõigile, kes on oma ettepanekud edastanud. Pean oluliseks enne määruse kehtestamist ettepanekud ja arvamused üheskoos läbi arutada, mistõttu korraldame 7. märtsil huvipooltele kohtumise,” märkis Kruuse ja lisas, et eelnõu eesmärk on parandada veokoerte heaolu – saame seda parimal moel teha siis, kui oleme probleemid ja võimalikud lahendused ühiselt läbi rääkinud,”

Põllumajandusministri määruse nr 76 «Lemmikloomade pidamise nõuded» muutmise eelnõule saab esitada ettepanekuid tänase päeva ehk 22. veebruari lõpuni. Vastav eelnõu on saanud loomakaitseorganisatsioonide tugeva kriitika osaliseks.

Seotud lood: