Foto: MetLife

Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) saatis maaeluminister Urmas Kruusele pöördumise, milles nõutakse vastuseid paljudele küsimustele, aga ka ametnik Margus Prosese eemaldamist loomakaitseseaduse muudatusi menetlevast töögrupist seoses kallutatuse ja vassimisega. Konkreetne ametnik tegeles märkimisväärset toetust saanud rahvaalgatuse “AITAB” raames esitatud ettepanekute menetlemisega ning üks ettepanek puudutas koerte püsivalt ketis pidamise keelamist. ELL-le ja LPG-le lubati 2021. aasta esimeses pooles, et nende ettepanekutega, mis puudutavad lemmikloomade pidamise nõudeid, liigutakse edasi ja kaasatakse huvitatud isikud. Kõikide küsimuste arutelu pidi toimuma loomakaitsjate osalusel kuid nüüd asus ametnik eelistama vaid mõne inimese ja ühingu erahuve.

Ketikoerte liikumisala vähendamise ja täna rikkumisena käsitletava 2 meetri pikkuses ketis pidamise seadustamise eelnõuks vormistamisest sai ELL teada mitte ministeeriumi vahendusel vaid täiesti juhuslikult eelmise aasta detsembris. ELL-le tuli “AITAB” rahvaalgatuse taustal väga ootamatult ja üllatuslikult, et kehtivaid ketikoerte tingimusi hakatakse mitte parendama, vaid hoopis koerte liikumisala veelgi kahandama. Pöördusime koheselt ministeeriumi poole ning palusime selgitusi kelle initsiatiivil ja millistel põhjendustel selline eelnõu on valminud? Samuti tundsime huvi miks ei ole selle ettepaneku menetlusse kaasatud huvigruppe ja palusime edastada kõik eelnõu menetlust puudutavad teaduspõhised andmed ning arvamused.

Saime ca kuu aega hiljem (19.01) vastuse, et eelnõu on alles tööversioonis ja ettevalmistusfaasis. Mainiti, et konsulteeriti vaid veokoerte ühenduse kõneisiku Margus Harakuga ja Eesti Kennelliiduga ning telliti ka eskperthinnang. ELL küsimustele sisulisi vastuseid ei antud ja mistahes algatuse aluseks olevaid arvamusi, teaduspõhist infot ei saadetud. Edastasime 03.02 juba teabenõude ja palusime edastada eksperthinnangu ning vastata seni vastamata küsimustele, sh selgitada, miks ei ole teisi huvigruppe kaasatud ning kogu diskussioon käib vaid muudatusest kasu saava huvigrupiga. 08.02.22 teavitati ELL-i eelnõu ja seletuskirja avalikustamisest EIS-s ja määrati lühike tähtaeg neile reageerimiseks, so 18.02.22.

Olime taas ebameeldivalt üllatunud – äsja saadetud MeM vastuse kohaselt olevat eelnõu alles ettevalmistusfaasis. Nüüd oli aga eelnõu juba “valmis”, kooskõlastamise faasis infosüsteemis üleval ja reageerimiseks määrati ootamatult lühike tähtaeg, kuid palvetele saata muudatuse aluseks olev ekspertiis ja arutelude faasis esitatud ettepanekud, ei olnud endiselt reageeritud. Seletuskiri ise kubises valedest – justkui olevat muudatus loomakaitsjatega kokku lepitud, samuti justkui olevat arvestatud “AITAB” kampaania ettepanekutega. Meenutame, et kavandatav muudatus on otseselt ettepanekutega vastuolus. Reageerisime kohe ja palusime samal päeval pikemat tähtaega, juhtisime tähelepanu juba ilmnenud seletuskirjas avaldatud valedele ning palusime jätkuvalt edastada eksperthinnangu ja asjassepuutuvad arvamused