Foto: Saaremaalt päästetud husky on üks kümnetest nn veokoertest, kes kunagi joosta pole saanud/FOTO: LPG

Sel nädalal tõusis väga teravalt esile koerte ketispidamise teema. Kuigi Loomapäästegrupp ja Eestimaa Loomakaitse Liit on vastava ettepaneku teinud, ollakse hetkel seisukohal, et koheseks koerte ketispidamise keelustamiseks pole Eesti ühiskond veel valmis. Loomakaitsjad sellest nõudmisest siiski ei tagane ja pakuvad kompromissina üleminekuaega.

Tüli päästis valla kelgukoerte ühenduste soov saada seaduslik luba oma hoolealuseid aasta- ja ööpäevaringselt kahemeetrise keti otsas pidada. Nad väitsid, et koertel pole liikumisruumi vaja, sest nad liiguvad niigi palju. Loomakaitsjad pole selles aga veendunud ja nende sõnul on ka liikumisvajaduste rahuldamisenõude kontrollimine võimatu. Eestimaa Loomakaitse Liidu teabenõudele vastas Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk järgmist:

“Veokoerte heaolu küsimusi käsitleva maaeluministri määruse eelnõu ettevalmistamine kestab ja selle lõplikku teksti ei ole veel kokku lepitud. Olete kommenteerinud töödokumendi algset teksti, mis saadeti Põllumajandus- ja Toiduametile eelnõu ettevalmistamise arutelude alustamiseks.

Veokoerte pidamine on hiljuti tekkinud valdkond, mis vajab reguleerimist teatud erisustega, mis arvestavad veokoerte heaoluks tingimuste loomisel nende loomade aretamisel kujundatud omadustega. Teemasse süvenemisel oleme konsulteerinud veokoerte pidajatega, sealhulgas veokoerte ühenduse kõneisiku Margus Harakuga, ja Eesti Kennelliiduga. Samuti tellisime eksperthinnangu Eesti Maaülikoolist ning tutvusime põhjamaade praktikatega, kus veokoerte pidamine on rohkem levinud. Konsultatsioonide käigus on saanud selgeks, et veokoerte pidamise juures on heaolu tagamiseks vajalik pigem piisav puhkeaeg, kui ketis ulatusliku liikumisvõimaluse pakkumine.

Põllumajandusministri 27.07.2008 määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ muutmine on ministeeriumi käesoleva aasta tööplaanis ja valmimisel saab sellega tutvuda eelnõude infosüsteemis EIS.”

Kampaania “AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks” eestvedaja Heiki Valner kinnitas, et on Maaeluministeeriumiga antud küsimuses juba suhelnud ja nii veokoerte ketistamise kui ka “AITAB!” rahvaalgatuse teemadega lubati edasi minna. “Jooksmiseks ja vedamiseks aretatud koertel on tohutu liikumisvajadus, aga seda ei täideta tänagi ning taolisi ketis virelevaid “veokoeri” ei aita keegi! Pärast seadusparandust võidakse nad aga lausa kahemeetrise keti otsa panna ning omaniku väidet, et koer jookseb iga päev 10-20 kilomeetrit, ei saa kuidagi kontrollida,” ütles Valner ja lisas, et nii Eestimaa Loomakaitse Liit kui Loomapäästegrupp jäävad oma seisukohtade juurde kuid koerte ketispidamise keelustamisele võiks määrata üleminekuaja.

“Olgu see 2025 või 2027, aga selleks ajaks jõuab ühiskond mõttega harjuda ja olemasolevad pidamistingimused seadusele vastavaks sättida. Eesti riik ja ühiskond keelustavad senise koerapidamistava nagunii ja seda veel minu eluaja jooksul. Me nii väga tahame kuuluda läände, aga loomakaitse küsimustes oleme vabatahtlikult jätkuvalt vene mõjusfääris. Me nii väga soovime, et meid tunnustataks põhjamaa rahvana, aga äkki hakkaks enne mõtlema-käituma ja ka loomadesse suhtuma nagu Skandinaavias kombeks,” soovitab Valner.