Kui teie lemmikloom pääses aiast välja ja läks kaduma, siis esimene koht, kust teda otsida, on kohalik loomade varjuapaik. Kindlasti tehke kuulutus ka sotsiaalmeediasse, sest väga paljud “rändurid” on just niimoodi oma kodutee taas üles leidnud. Eestis reguleerib omaniku kindlaks tegemist, hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, aga ka hukkamist määrus, mida korraldab kohalik omavalitsusüksus oma haldusterritooriumil. Paraku pole meil ühtset süsteemi, kuhu hulkuvast loomast teada anda. Osa omavalitsusi soovib, et looma leidnud inimene helistaks esmalt neile. Teised tahavad, et helistataks lähimasse loomade varjupaika ja kolmandad omakorda nõuavad, et varjupaik iga väljakutse nendega kindlasti eelnevalt kooskõlastaks.

Varjupaikade MTÜ tegi inimeste elu lihtsamaks ja koondas kõik vajalikud kontaktid ühele lehele kokku. Vajuta sellele lingile ja klõpsa aga Eesti kaardil oma linnale või vallale ning seal avanevad vastutava ametniku või varjupaiga kontaktandmed. Omavalitsustes, kus pole kindlat korda kehtestatud, avaneb lehekülg omavalitsuse üldkontaktidega. Sel juhul võtke ühendust keskkonnaspetsialistiga, kes selliste küsimustega reeglina tegeleb või helistage omavalitsuse üldnumbril.

Loomaomanikule teadmiseks, et kehtiva korra kohaselt peab loomade varjupaik esimesed 14 päeva peale looma saabumist otsima tema omanikku. Peale kahe nädala möödumist tohib looma anda uude kodusse või eutaneerida. NB! Aega hakatakse lugema looma pildi ja/või kirjelduse avaldamise hetkest, mitte varjupaika saabumisest!

Tallinn