Oslo ringkonnakohus tegi 31.jaanuaril otsuse ebaeetilist aretust puudutavas asjas. Ühehäälse otsusega jõuti järeldusele, et Cavalier King Charlesi spanjelite ja Inglise buldogide aretamine on Norra loomade heaolu seaduse paragrahvi 25 rikkumine. Kohtuasja algatas mullu novembris Norra loomakaitseorganisatsioon Dyrebeskyttelsen Norge, (Norra Loomakaitse Selts) kelle hinnangul tasus muret tunda nimetatud tõuge vaevavate terviseprobleemide pärast. “Inimeste poolt buldogitele tekitatud terviseprobleemid on teada olnud juba 20. sajandi algusest peale. See otsus on aastakümneid hiljaks jäänud,” teatas organisatsiooni tegevjuht Åshild Roaldset.

Põhjalik kohtuotsus

Pärast 2021. aasta novembris toimunud ulatuslikku asja arutamist Oslo ringkonnakohtus sai Norra Loomakaitse Selts (NSPA) rõõmsa uudise täisvõidust. Juhtumit kaalusid hoolikalt kogenud ringkonnakohtu kohtunik ja kaks kaaskohtunikku, kes on vastavalt loomaarstid ja geneetikud. Mitmed asjatundjad on oma valdkonna kõrgeima erialase kompetentsiga ning nende koerte aretamisega seotud suuremad terviseprobleemid said väga põhjalikult välja selgitatud. “Tegemist on väga põhjaliku ja põhimõttekindla otsusega, mis annab tõuaretuseks olulise õigusliku raamistiku,” ütles advokaat Emanuel Feinberg advokaadibüroost Glittertind.

Aretada on siiski võimalik

Süüdimõistmine ei tähenda automaatselt buldogi või kavaleri aretuse keeldu, sest tõsine ja teaduslikult põhjendatud ristamine võib olla heaks alternatiiviks. Viimase 50 aasta jooksul on toimunud kiire tehnoloogiline ja teaduse areng. Norras on olemas nii infrastruktuur kui ka tehnoloogia, et saavutada head teaduslikult põhjendatud aretustööd. Meie koerad väärivad sellest arengust kasu ja seda, kuidas me koeri aretame, tuleb kohandada vastavalt parimatele olemasolevatele teadmistele.

“Buldogi inimese põhjustatud terviseprobleemid on teada juba 20. sajandi algusest. See otsus on mitu aastat hilinenud,” ütles Åshild Roaldseti ja lisas, et mitu aastakümmet on haigeid koeri aretatud Norra seadusi rikkudes. Meie neljajalgsed sõbrad on langenud inimese süstemaatilise ja organiseeritud reetmise ohvriks. Tänaseks on kinnitatud, et taoline tegevus on ebaseaduslik!”

Määrus selgitab muudatuste vajadust

NSPA on teinud ettepaneku juurutada kiibimärgistus ning kasutada aretuses süsteemselt temperamenti, tunnuseid, terviseandmeid ja sugulusandmeid. “Ilma jälgitavuse ja andmebaaside kasutamiseta on Norra Toiduohutusametil võimatu koerakasvatuse üle tõhusat järelevalvet teha. 2020. aastal esitas EL koeratõuaretuse suunised ja on mõistlik, et need juhised peaksid olema juhtivad kogu Norras koerakasvatuse puhul, nii tõukoerte kui ka segavereliste koerte puhul,” ütles Roaldset.

Paljudes Euroopa riikides kehtivad sarnased õigusaktid ja sarnane haiguskoormus nende koertel. NSPA loodab, et see otsus võib aidata parandada koerte tervist ka kaugemal meie piiridest. See on meie koerte jaoks ajalooline päev. KÕIGIL, kes armastavad koeri, on täna põhjust tähistada!

“See on meie koerte pidupäev! Loomakaitseseaduse eesmärk on kaitsta loomi inimeste ebaratsionaalse tegevuse eest ja seda on see ka tänaseks teinud. See puudutab koerte õigust tunda end hästi,” rõhutas Åshild Roaldset.