Kas teadsid, et paljusid jõgesid on inimese soovide järgi oluliselt muudetud. Näiteks on neid sirgeks kaevatud, paisutatud või ka setete alla maetud. Nii on kaladelt ära võetud võimalus kasutada looduse pakutavaid võimalusi järglaste saamiseks ja edasikestmiseks. Seetõttu on vaja aidata loodust kaasa nende tingimuste loomisel.

𝗧𝗮𝗵𝗮𝗱 𝗶𝘀𝗲 𝗼𝘀𝗮𝗹𝗲𝗱𝗮 𝗸𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗲𝗹𝘂𝘁𝗶𝗻𝗴𝗶𝗺𝘂𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀?

Pada jõel ja Udriku ojal toimuvad talgud. Milline üldse on kalale hea kudeala? Olulised on sobiv veetemperatuur ja voolukiirus. Erineva suurusega kividest põhjamaterjal, millest kalal on võimalik tekitada pesa, kus mari saaks kaitstuna viljastuda ja areneda. Suured kivid, kaldauurded, vette kukkunud puud on olulised varjepaigad, kus kudema tulnud suguküpsed kalad saaksid õiget aega oodata ning sobivad toitumis- ja varjepaigad noorjärkudele.

Mida saame me ise teha, et aidata kaasa kalade elutingimuste parandamisel? Kui liigud looduses, siis midagi kodunt kaasatoodut ei tasu jõkke visata. Kui aga jõe kaldal on mõni suurem kivi, mida jaksad liigutada, võib selle ikka jõkke lükata. Las suurendab mitmekesisust ja pakub võimalusi erinevate veeloomadele. Vette kukkunud puude pärast ei pea ka muretsema, loodus saab nendega tavaliselt ise hakkama. Jõe kallaste avamise ja puude eemaldamisega ei tohi ka liiale minna. Puud annavad varju ja seal elab ka putukaid, kes on toiduks veekogu asukatele.

Projektis Virumaa veed puhtaks korraldame talgud Pada jõel ja Udriku ojal, et parandada elutingimusi. Projekti piirkonnas Virumaal, kus on valdavalt kiirevoolulised jõed, on tähelepanu kivilembestel liikidel nagu lõhe, forell, sõõrsuud jõe- ja ojasilm, võldas, trulling, luts, luukarits.