Eesti ületab lävendi 4935 allkirjaga, mõnedsajad on veel puudu.

Anna oma allkiri siin: www.savecrueltyfree.eu

Toetad:

  • loomkatsete keeldu kosmeetikatoodetel;
  • ELi kemikaalimääruse muutmist nii, et oleks tagatud inimeste tervise ja keskkonna kaitse kemikaalide käitlemisel, aga lisamata uusi loomkatseid käsitlevaid nõudeid;
  • teaduse moderniseerimist ning järkjärgulist loomkatset lõpetamist ELis

Aitäh, et oled loomade poolt!