Loomapäästegrupp palub politseil kriminaalkorras uurida ühe Harjumaa loomakasvataja tegevust seoses mitmete veiste ja vasikate suremisega. Lisaks kahtlustavad loomapäästjad, et veterinaarkeskuse töötajad on aastaid loomapiinamisele läbi sõrmedele vaadanud ja, et juba surnud loomade peale on võetud ka toetusi.

Loomapäästegrupp reageeris teatele, mille kohaselt hakkas Harjumaal, Raasiku vallas, Kiviloo küla kandis poegima kodanik Bruno Engelil’e kuuluv veis. Poegimise hetkel ei olnud veise juures ei loomakasvatajat ega tema töölisi. Nad ei tulnud ka peale seda kui neile hädasolevast loomast teada anti. Loomaomanik vastas, et on välismaal puhkusel, kuigi oli sel hetkel väidetavalt kodus olnud ja jättis seega looma külma ükskõiksusega abitusse seisundisse.

Külaelanikud võtsid ise vasika vastu, aga raske poegimise tagajärjel emasloom suri. See polnud kaugeltki ainuke loom, kes seal surnuna vedeles. Üks korjus oli peadpidi vees ja ilmselt uppus. Vees vedelevaid aastate eest surnuid luustike oli mitmeid veel. Esmastel andmetel loendati seitse hiljuti surnud looma, kelledest kaks vasikat avastati metsast. Lisaks oli teadmata arv loomi juba maha maetud. Karjamaa oli kaetud kile ja heinapallide sidumisnööriga, mis tahestahtmata sattusid veiste seedeorganitesse ning võisid samuti põhjustada mõnede loomade surma.

Antud tegevus on toimunud pikkade aasta vältel ja sellest andsid aimu skeletid, kõikjal vedelevad luud ja kõrvamärgised, mille kohaselt nii mõnedki loomad peaksid registriandmetel veel elus olema. See omakorda annab alust kahtluseks, et surnud loomade peale saadakse PRIA-st toetust.

Eeltoodu alusel palub Loomapäästegrupp politseil algatada juhtumi kohta kriminaalmenetluse  KarS § 264 tunnustel (looma julm kohtlemine)  ja selgitada välja kõik asjaolud ning süüdlast(i) karistada. Lisaks palutakse uurida kas antud juhtumis pole korruptiivseid seoseid ning teha kindlaks ametnik(ud), kes võimaldas(id) surnud loomade peale toetusi saada ja ei taganud nende heaolu pikkade aastate vältel nagu kehtivad seadusaktid kohustavad.