Peep Männil meie eluslooduse osakonnast pani kirja mõned põnevad faktid Eesti hundist:

  • Hundi arvukus on siinmail viimase 150 aasta jooksul kõikunud väga suures ulatuses ja liik on olnud kahel perioodil isegi hääbumise äärel.
  • Hundi arvukus on alates 2008. aastast püsinud stabiilselt 200 ja 300 isendi vahel.
  • 2003. aastal töötati välja ja rakendati teaduspõhine seiremetoodika ning see on käigus siiani. Seire tulemusena on meil iga-aastane ülevaade hundikarjade arvu ja nende paiknemise kohta.
  • Viimasel 15 aastal ei ole hundi arvukus kordagi soovitud alampiirist allapoole ega isegi mitte sellele ärevakstegevalt lähedale langenud.