Foto: Keskkonnaagentuur

Täna avaldas valitsustevaheline kliimamuutuste paneel ehk IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) oma värskeima hinnanguaruande “Kliimamuutused 2022: mõjud, kohanemine ja haavatavus”. Raporti fookuses on inimeste ja looduse haavatavus kliimamuutustele, nende muutuste mõju ning kohanemine. Aruande koostamisel osales 270 teadlast, aluseks on enam kui 34 000 teadusartiklit ja -raportit. Esimest korda ajaloos toob IPCC välja kliimamuutuste poolt põhjustatud liikide masshukkumiste juhtumeid.

Keskkonnaagentuuri juht, IPCC kontaktisik Eestis, Taimar Ala ütleb, et värske kliimaraport toob esile ja rõhutab vajadust kiirendada kliimamuutustega kohanemist terves maailmas. Kuna globaalne soojenemine mõjutab ka Eestit, on meie jaoks oluline nende muutustega kohaneda ja kliimamuutusteks valmistuda.

Kasvuhoonegaaside vähendamine

Inimtegevusest tingitud kliimamuutused, sealhulgas sagedasemad ja intensiivsemad äärmuslikud ilmastikunähtused, on juba põhjustanud laialdast ja olulist mõju loodusele ning inimestele ning on miljonitele inimestele kaasa toonud toidu- ja veepuudust. Seda kõike vaatamata suurenenud püüdlustele kliimamuutustega kohaneda.

Jätkuv soojenemine põhjustab pöördumatuid tagajärgi, sealhulgas elurikkuse vähenemist. Katastroofi saab vältida ainult kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise vähendamisega järgmistel aastakümnetel.

Mõned piirid kohanemisele on juba käes, teised saabuvad paratamatult meie eluajal. Näiteks paljud soojavee korallid ei suuda enam muutuva kliimaga kohaneda. Jätkuv globaalne soojenemine suurendab paljusid riske kõigis eluvaldkondades, ökosüsteemides ja piirkondades ning toob kaasa tagajärgi, mis on kordades tõsisemad kui seni täheldatud.

Kliimamuutustega kohanemine

Kliimamuutustega seotud riskid ökosüsteemidele ja inimestele kujunevad kliimaga seotud ohtude, nendega kokkupuute ja haavatavuse koosmõjul. Neid riske võimendavad ka muud inimeste põhjustatud tegurid, nagu õhu- ja veesaaste, elupaikade kvaliteedi halvenemine ja jätkusuutmatu areng.

Praegused ja varasemad sotsiaal-majanduslikud arengumudelid ning poliitilised valikud on paljudel juhtudel kaasa aidanud ökosüsteemide ja ühiskondade haavat