Foto: Maie Vikerpuur/Raadiosaatjaga lind on Mr.Blue

Täna hommikul kinnitati, et eile saabus koos kaaslastega Eestisse mister Blue – Euroopa ühe ohustatuma haneliigi väike-laukhane isend.

Kolmapäeva, 13. aprilli hommikul märgati seiretöödel Hiiumaal Euroopa ühe ohustatuma haneliigi väike-laukhane salka, mis koosneb umbes 60 isendist. Teiste seas on ka mister Blue – 2018. aastal Norras GPS-kaelarõngaga varustatud väike-laukhani, kelle rändeteed jälgivad mitme riigi ornitoloogid.

Väike-laukhaned saabusid siia otse Ungarist, oma kevadrännet alustasid nad talvitamisaladelt Kreekas. Pärast puhkepeatust Hiiumaa rohumaadel ja rannaniitudel liiguvad linnud umbes kolme-nelja nädala pärast Soome ja sealt pesitsusaladele Norras.

Väike-laukhani on Eestis I kaitsekategooria liik, punases nimestikus on ta läbirändajana määratletud kui kriitilises seisundis olev liik. Hetkel on Fennoskandia asurkonna arvukushinnang 90–120 isendit.

Kliimamuutustest tulenevate väike-laukhanede rändeteede, talvitamis- ja rändepeatuspaikade tingimuste parandamise ja leevendusmeetmete otsimisega tegelevad Leedu, Saksamaa, Ungari, Kreeka, Eesti ja Soome partnerid projekti LIFE LWfG Climate raames. Projekti toetavad Euroopa Liit, LIFE, Natura 2000 ja Norra Keskkonnaagentuur.

LUGEJATE LEMMIKUD: