Foto: Maie Vikerpuur/Raadiosaatjaga lind on Mr.Blue

Täna hommikul kinnitati, et eile saabus koos kaaslastega Eestisse mister Blue – Euroopa ühe ohustatuma haneliigi väike-laukhane isend.

Kolmapäeva, 13. aprilli hommikul märgati seiretöödel Hiiumaal Euroopa ühe ohustatuma haneliigi väike-laukhane salka, mis koosneb umbes 60 isendist. Teiste seas on ka mister Blue – 2018. aastal Norras GPS-kaelarõngaga varustatud väike-laukhani, kelle rändeteed jälgivad mitme riigi ornitoloogid.

Väike-laukhaned saabusid siia otse Ungarist, oma kevadrännet alustasid nad talvitamisaladelt Kreekas. Pärast puhkepeatust Hiiumaa rohumaadel ja rannaniitudel liiguvad linnud umbes kolme-nelja nädala pärast Soome ja sealt pesitsusaladele Norras.

Väike-laukhani on Eestis I kaitsekategooria liik, punases nimestikus on ta läbirändajana määratletud kui kriitilises seisundis olev liik. Hetkel on Fennoskandia asurkonna arvukushinnang 90–120 isendit.

Kliimamuutustest tulenevate väike-laukhanede rändeteede, talvitamis- ja rändepeatuspaikade tingimuste parandamise ja leevendusmeetmete otsimisega tegelevad Leedu, Saksamaa, Ungari, Kreeka, Eesti ja Soome partnerid projekti LIFE LWfG Climate raames. Projekti toetavad Euroopa Liit, LIFE, Natura 2000 ja Norra Keskkonnaagentuur.