Foto: Maie Vikerpuur

Ülemaailmselt ohustatud väike-laukhane esindaja Mister Blue koos saatjaskonnaga on jõudnud rändepeatuspaika Eestis, et puhata ja toituda teel pesitsusaladele Norras.

Kohalikud seirajad märkasid 20. aprillil Hiiumaal 63 isendist koosnevat väike-laukhanede rändesalka, teiste seas ka Mister Blue’d ehk 2018. aastal Norras GPS-kaelarõngaga varustatud väike-laukhane. Mister Blue saatja lakkas möödunud sügisel töötamast ning nüüd peavad linnuvaatlejad palju rohkem pingutama, et lindude saabumis- ja lahkumisaegasid ning täpseid peatumiskohtasid tuvastada.

Väike-laukhanede salk alustas kevadrännet talvitamisaladelt Kreekas 20. märtsil. Viimati nähti väike-laukhanede salka 17. aprillil õhtul Ungaris Hortobágy rahvuspargis. Pärast puhkepeatust Hiiumaa hästi hooldatud rohu- ja karjamaadel ning rannan