Eesti Ornitoloogiaühing ootab nii uusi kui ka varem osalenud vabatahtlikke linnuvaatlejaid kaasa lööma maismaa talilinnuloendusel, mis toimub kolmel perioodil novembrist veebruarini.

Maismaa talilinnuloendusel saavad kaasa lüüa inimesed, kes tunnevad välimuse ja hääle järgi hästi ära siin talvitavaid linde. Eesti Ornitoloogiaühing ootab osalejatelt valmisolekut teha loendusi mitmel hooajal järjest, et saada järjepidevaid andmeid, sest eesmärk on jälgida meie talilindude käekäiku pikema aja jooksul.

Loendusi tuleb teha talvel kolmel perioodil enda valitud umbes 10 km pikkusel rajal. Loendusperioodid on 15.–28. november 2022, 25. detsember 2022 kuni 7. jaanuar 2023 ning 15.–28. veebruar 2023. Igal loendusperioodil tuleb üles märkida kõik rajal nähtud ja kuuldud linnud, sisestada andmed vaatlusankeeti ja edastada need hiljemalt märtsis maismaa talilinnuloenduse koordinaator Jaanus Eltsile.

Enne loendama asumist tuleb kindlasti lugeda talilinnuloenduse juhendit ning saata rajakaart koordinaator Jaanus Eltsile. Kuna loenduste eesmärk on jälgida talilindude levikut ja arvukust pikema aja jooksul, siis on väga oluline järgida etteantud metoodikat ja teha vaatlusi vastutustundlikult.

Maismaa talilinnuloenduse juhendi ja ankeedi leiab siit: www.eoy.ee/maismaa-talilinnuloendus.

Talilinnuloendusi hakati korraldama 1900. aastal USA-s, Eestis alustati talilinnuloendusega 1987. aastal.