Eesti Ornitoloogiaühingu teabelehe Tiirutaja talvenumbrist saab lugeda põnevatest arheoloogilistest linnuluude leidudest ning lindude maalimisest vesivärvidega.

Tiirutaja kaanelugu avab ukse põnevasse zooarheoloogia maailma. Tartu Ülikooli arheoloogia teadur Freydis Ehrlich kirjutab arheoloogilistel väljakaevamistel leitud linnuluudest ja millist rolli mängisid metslinnud keskajal ja varauusajal Eestis.

Rubriigis “Linnuhuviliste lood” saab lähemalt tutvuda Aarne Tuulega, kes on Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu liige, talvise aialinnuvaatluse koordinaator ja Kotkaklubi liige.

Noortenurgas jagab Võru Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Marie Martine Lupp oma kogemusi Eesti lindude maalimisest vesivärvidega.

Veel saab lugeda kokkuvõtet Kabli kevadrändest, harksabade ristumise ja rände uurimisest ning vaadata aasta linnu fotovõistluse võidutöid.

Teabelehte Tiirutaja nr 58 saab tasuta lugeda ja alla laadida siit</