Eesti Ornitoloogiaühingu teabelehe Tiirutaja sügisnumbris keskendutakse lindude uurimisele nii rannaniitudel kui ka kajakakoloonias ning antakse näpunäiteid linnuvaatluste jäädvustamiseks.

Kaaneloos kirjutab Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia spetsialist Triin Kaasiku, kuidas ornitoloog uurib väikekiskjate mõju rannaniitudel pesitsevatele kahlajatele ning millised oleksid võimalikud lahendused maas pesitsevate lindude pesitsus- ja koorumisedukuse tõstmiseks.

Tartu Ülikooli ökotoksikoloogia teadur Randel Kreitzberg kirjeldab meeleolukas reportaažis välitöid Kakrarahul ning kuidas kalauurija kalakajakad üle kavaldas.

Rubriigis “Linnuhuviliste lood” saab tutvust teha Tartu loodusmaja ornitoloogiaringi juhendaja Aire Orulaga, kelle jaoks looduse tundmine ja sellega kooskõlas elamine on iseenesestmõistetav.

Ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali jagab näpunäiteid, mida lindude vaatlemisel tuleks tähele panna ja kuidas vaadeldavat lindu visandada täpsemaks määramiseks.

Eesti Ornitoloogiaühingu ja Rõuge Kuningliku Linnuklubi liige Ere Uibu jagab oma muljeid Ravila mõisas toimunud ühingu suvepäevadest.

Teabelehte Tiirutaja nr 57 saab tasuta lugeda ja alla laadida siit.

Haridus- ja keskkonnaasutused, looduskeskused ja teised organisatsioonid saavad teabelehte tellida postiga tasuta.