Foto: 3D foto: Toivo Ylinampa

Kevadel kandideeris Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed DOORSi muuseumide digitaalse inkubatsiooni programmi 3D skaneerimise projektiideega, millega pääseti programmi esimesse etappi.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed osales digitaalse inkubatsiooni programmi 3D skaneerimise konkursil, mille tulemusel jõuti programmi esimesse etappi. Kolme kuu jooksul osaleb 40 Euroopa muuseumi programmi arenguseminaridel, kus kohtutakse virtuaalselt erinevate digiteenuste osutajatega ning kuulatakse teiste muuseumide kogemusi tehnoloogia kasutamisest nii sisuloomel, jagamisel kui ka sihtrühmadeni jõudmisel.

Üheks oluliseks märksõnaks projektis osalemise protsessis on Sophie Frosti tutvustatud „digital courage“ – digijulgus. Lisaks saadavale praktilisele ja teoreetilisele teadmisele on programmis omaette väärtuseks suhtlemisvõimalus teiste Euroopa muuseumidega, võimalus heita pilk nende igapäevaellu ja väljakutsetesse.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia projektiidee põhifookus on 3D skaneerimisel ja selle kasutamisel harrastusteaduse ja loodushariduse kontekstis. Eesmärk on 2023. aasta kevadel kasutada 3D tehnoloogial põhinevat putukaseltside määrajat loodusvaatluste maratonil – seda muidugi juhul, kui jõutakse projektikonkrusil edasistest voorudest edasi.

„Me võtame väljakutset tõsiselt,“ seletas harrastusteaduse eestvedaja ja peaekspert Veljo Runnel. „Tegeleme juba putukate 3D skaneerimise seadmete arendamisega – selles aitab meid Tartu Ülikooli doktorant Toivo Ylinampa.“ Pildil võib näha Ylinampa tehtud 3D skanni kiskjaliku välimusega sookärblasest nimega Ochtera mantis. „See kärbseliik elab ka Eestis, tema tugevad haardejalad on kohastunud saagi hoidmiseks,“ lisas Runnel.

Tartu Ülikooli loodusmuusem ja botaanikaaed osaleb DOORS – muuseumide digitaalse inkubatsiooni võrgustikus. DOORS projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ grandilepingu nr 101036071 alusel.