Kuigi viimastel aastatel harjusid inimesed endisel Sindi paisualal kala püüdma, on nüüd püük kalade kaitseks seal aastaringselt keelatud.

Keskkonnaameti Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus ütles, et eelmisel sügisel tekkisid Sindis probleemid, sest lõhe ja meriforelli püüda oli Pärnu jõe sealsel lõigul keelatud, aga teisi kalu tohtis. „Inimesed ütlesid sageli, et püüavad muid kalu, kuid näiteks kärestiku kudealalt püüti ka lõhet. Selleks, et kalaliigid saaks piirkonnas rahulikult kudeda, neid segada ei tohi. Sellest aastast on selles piirkonnas kalapüük keelatud ning tegelikult ei tohi seal ka püügivahendiga viibida. Pärnu kalakaitse inspektorid koostöös vabatahtlike kalakaitsjatega hoiavad rikkumiste vältimiseks piirkonnal silma peal,“ rääkis Õmblus.

Keskkonnaministri määrusega „ Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2023. aastal„ on Pärnu maakonnas Sindi linnas Pärnu jõe lõigul, mis paikneb punktide 58º24.667’N, 24º39.562’E ja 58º24.765’N, 24º39.519’E ühendavast sirgest allavoolu kuni punktide 58º24.429’N, 24º38.945’E ja 58º24.423’N, 24º38.834’E ühendava sirgeni, on kalapüük nüüd aastaringselt keelatud. Lihtsamini selgitades on kalapüük keelatud Vabriku truubist Sindi väliujulani.