Kui ELis keelati loomade peal kosmeetikatoodete katsetamine, tekkis lootus, et Euroopas ei pea loomad enam kosmeetika pärast kannatama ega surema. Kuid ametiasutused nõuavad endiselt kosmeetikatoodetes kasutatavate koostisainete katsetamist loomade peal ning see on vastuolus üldsuse ootuste ja soovidega ja seadusandjate tahtega.
Samas ei ole meil kunagi olnud selliseid võimsaid loomadega mitteseotud abivahendeid ohutuse tagamiseks või sellist kuldset võimalust muuta põhjalikult inimeste ja keskkonna kaitset. Euroopa Komisjon peab toetama ja tugevdama keeldu ja üleminekut loomkatsevabale ohutuse hindamisele.
Kutsume Euroopa Komisjoni üles tegema järgmist:
1. Kaitsma ja tugevdama loomkatsete keeldu kosmeetikatoodete valdkonnas.
Algatama õigusaktide muutmise, et tagada tarbijate, töötajate ja keskkonna kaitse kõigi kosmeetikatoodete koostisainete puhul ilma ühelgi põhjusel või ajal loomkatseid tegemata.
2. Muutma ELi kemikaalimäärust.
Tagama inimeste tervise ja keskkonna kaitse kemikaalide käitlemisel, lisamata uusi loomkatseid käsitlevaid nõudeid.
3. Moderniseerima ELis teadust.
Võtma kohustuse esitada seadusandlik ettepanek, milles esitatakse tegevuskava kõigi loomkatsete järkjärguliseks lõpetamiseks ELis enne parlamendi praeguse koosseisu ametiaja lõppu.
Anna oma allkiri, et liikuda loomakatsete vaba Euroopa poole SIIN