Foto: Pixabay.com

Keskkonnaagentuuril on valminud LIFE IP CleanEST projekti värske uuring, mille käigus kaardistati, kui palju pakuvad erinevaid looduse hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid Ida- ja Lääne-Virumaa jõed, kui palju neid hüvesid tarbitakse või kui suur inimtegevuse surve neile avaldub.

Uuringusse oli kaasatud 12 vooluveekogu: Alajõgi, Erra, Kohtla, Kunda, Loobu, Pada, Purtse, Selja, Sõmeru ja Võsu jõgi ning Udriku ja Soolikaoja. Pikemate jõgede puhul tehti kaardistamist mitme lõigu kaupa. Ühtse metoodika alusel hinnati 17 erinevat looduse hüve.

„Tegemist on veekogudega, mille seisundi parandamisele on suunatud peamiselt LIFE IP CleanEST tegevused,“ selgitab valikut Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist, projekti ökosüsteemiteenuste teemajuht Marko Vainu. Ta lisab, et projekti lõppedes on eesmärgiks ökosüsteemiteenuste pakkumise ja tarbimise muutumine.

Hüved jagunesid uuringu käigus varustavateks, reguleerivateks ja kultuurilisteks. Näiteks hinnati jõgede kalavaru kutseliseks kalapüügiks, tööstuslikul otstarbel kasutatavat vett, hüdroenergiat, elupaikade säilitamist, vee puhastamist, liig- ja heitvee äravoolu ta