Foto: Aimar Rakko

Eile asustati Narva jõkke 250 noort tuura, et aidata kaasa Läänemere tuurapopulatsiooni taastamisele. See tähistab septembris alanud ja viis aastat kestva LIFE programmi projekti „Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes“ algust. Projekti jooksul on plaanis asustada Narva ja Pärnu jõkke kokku 500 000 tuura noorkala.

Tuura populatsiooni on asutud taastama, sest eelmise sajandi lõpuks oli tuura algupärane asurkond Läänemeres täielikult hävinud. Viimane teadaolev looduslik isend püüti Eesti vetes 1996. aastal. Kala oli 2,9 meetrit pikk ja kaalus 136 kilogrammi.Läänemere ühe iidsema kalaliigi, tuura kahesuvised noorkalad asustati täna Narva jõkke, kus nad elavad kuni merre laskumiseni. „Meres elavad ja toituvad tuurad esialgu rannikumeres, kus neid erilise kehakuju tõttu ohustab kalapüünistesse takerdumine. Tuurad võivad elada kuni saja aastaseks, kasvada 5 meetri pikkuseks ja kaaluda kuni 600 kilogrammi. Suguküpseks saavad tuurad 15–20 aastaselt, siis tulevad nad tagasi kodujõkke kudema. Kudemine kordub 2–5 aasta järel,“ selgitas RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on tuurade taasasustamine nende kunagisse kodujõkke – Narva jõkke rahvusvahelise tähtsusega sündmus. „Me püüame mitme riigi ühiste jõupingutustega Läänemere elurikkust taastada ja loodame, et tulevikus on tuura asurkond jälle nii heas seisundis, et sellest saab ka kalameeste võrgus lubatud kala,“ ütles keskkonnaminister. „Täna asustatud kaladele pikka iga ja palju järglasi!“

ELK teadusjuht Meelis Tambets

Projekti teadusjuht Meelis Tambets Eesti Loodushoiu Keskusest tõdes, et ainuke viis taastada väljasurnud kalaliigi asurkonda on see taasasustada. „Kuna tuur on v