Riigikogus taodeldakse seadusemuudatust, mis lubaks kasutada loomade jahtimisel öösihikuid. Eelnõu vajalikkus on aga põhjendamata ja olulised küsimused ei ole saanud vastust. Kõigile puudustele vaatamata üritatakse seadust läbi suruda.

Lisaks looma- ja looduskaitsjatele juhtisid probleemile tähelepanu ja pidasid eelnõud mittevajalikus ametkonnad. Keskkonnaministeeriumi asekantsler juhtis tähelepanu, et eelnõus pole kaardistatud öösihikute kasutuselevõtmise riske. Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra toonitas olulist probleemi, et öösihikute kasutusele võtmine raskendaks salaküttimise tuvastamist.

Loomus tõi välja mõned probleemid käesolevas eelnõus:

  • eelnõu seletuskiri ei sisalda ühtegi viidet teadusuuringutele ega ka muudatuste sisseviimise tegelikele vajadustele, ainuke viide seletuskirjas on öösihikuid müüva veebipoe kodulehele;
  • puudu on statistika, analüüs, alternatiivid ja teaduslikud viited;
  • eelnõus pole kaardistatud öösihikute kasutuselevõtmise riske;
  • Keskkonnaameti peadirektori sõnul raskendaks öösihikute kasutusele võtmine salaküttimise tuvastamist, mida eelnõu algatajad on ignoreerinud;
  • vastupidiselt seaduseelnõu seletuskirjas olevale infole on Soomes öösihikud keelatud, välja arvatud invasiivse võõrliigi (kährikkoera) küttimisel;
  • väidetavalt on vaja öösihikuid metssigade arvukuse piiramiseks, ent samas ei ole metssigade lisasöötmine lõpetatud ega keelustatud;
  • Keskkonnaagentuur on kritiseerinud jahimehi, kes soosivad andmetele tuginedes metssigade arvukuse kasvatamist, mitte ei tegele metssigade arvukuse teadliku vähendamisega, nt kütivad nad teadlikult kulte ja säästavad emised, mis tõstab metssigade arvukust;
  • vastuolulisus väljendub ka eelnõu esitajate väites, et tegemist on järgmise loogilise sammuga summutite legaliseerimise järel;
  • Keskkonnakomisjoni koosolekul rõhutati ka, et probleemid, mida öösihikud peaksid lahendama, ei ole uued ning neid on alati teisiti lahendada suudetud;
  • lisatingimusi sigade aafrika katku (SAK) ohjeldamiseks võetakse ette vaid epideemia tingimustes; hetkel ei ole täiendavate meetmete kasutuselevõtt õigustatud ega põhjendatav, kuna SAK epideemiat Eestis praegu ei ole.

Loe rohkem: https://www.facebook.com/photo?fbid=568452028646117&set=a.489575516533769