Foto: Ruuben Kaalep/Vikipeedia

Riigikogu liige Ruuben Kaalep (EKRE) esitas kolmapäeval loomakaitseseadusse 22 muudatusettepanekut, mille eesmärgiks on tõsta austust eluslooduse vastu ja takistada loomade väärkohtlemist. Ettepanekud on esitatud rahvatervishoiu seaduse eelnõu 486 SE raames, millega on muuhulgas avatud loomakaitseseaduse muutmine.

Kaalep soovib keelustada loomade rituaalse tapmise, pikendada loomade varjupaigas viibimise aega kahelt nädalalt kolmele ja täpsustada nõudeid loomade hukkamisele, et vähendada tarbetuid kannatusi. Mitu ettepanekut puudutavad loomkatsete läbiviimist. Nii soovib Kaalep keelata loomkatsed kosmeetikatoodete puhul ja samuti kõik loomkatsed, mida sooritatakse üksnes või peamiselt rahalise kasu eesmärgil. Raskeid ja taastumatu elutegevusega loomkatseid peab Kaalep piisavalt tõsiseks, et nende puhul nõuda ministri kirjalikku luba.

Teine hulk ettepanekuid puudutab veterinaartoiminguid, mida praegu seadus lubab. Kaalepi ettepanekud eemaldaks lubatud toimingute hulgast tibude nokkade lõikamise, põrsaste hammaste ja sabade ning linnu- ja urukoerte sabade lõikamise, loomade tätoveerimise. Samuti oleks veterinaararstil kohustus veenduda, et sarnased toimingud on loomade tervise ja heaolu tagamiseks vältimatult vajalikud.

Trahvisummad looma suhtes lubamatu teo toimepanemise, tapmise või hukkamise nõuete rikkumise, loomkatse nõuete rikkumise ja loata loomkatse tegemise eest muutuks Kaalepi ettepanekute kohaselt kahekordseks. Samuti lisanduks juriidilise isiku puhul karistusena sundlõpetamise võimalus.

Seaduse algusossa soovib Kaalep lisada põhimõtte, et loomapidaja peab looma kohtlema elavale olendile kohase austuse ja lugupidamisega. “Kuni inimene näeb teisi elusolendeid üksnes oma heaolu ja mugavuse vahendina, oleme osaks mandunud tarbimisühiskonnast. Selles ei ole süüdi naturaalmajandusest lähtuvad, loodusega vahetust tegevad maainimesed, vaid pigem linnastunud suurtootmine, mille varjuküljeks on jälgid loomkatsed ja loomade pidamine julmades tingimustes. Loomakaitseseaduse muudatused kehtestavad neile rangema kontrolli ja karmimad karistused,” rõhutab Kaalep.