Foto: Lest/Ajakiri "Kalastaja"

“Möödunud aastal Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudis valminud uuring „Püügikoormuse kohandamine hea keskkonnaseisundi tingimustele“ leidis, et vastavalt merestrateegia raamdirektiivi indikaatorite koondhinnangule tuleks Läänemaal, Hiiumaal ja Saare maakonnas hea keskkonnaseisundi taseme saavutamiseks püügikoormust vähendada kaks korda, Soome lahes ja Pärnu maakonnas (v.a väikesaared) aga viis korda”, vahendab ajakiri “Kalastaja”.

Artiklit saad lugeda SIIT