Põllumajandus- ja Toiduamet suurendab valmisolekut seoses rändlindude saabumisega Eestisse. Eelmisel nädalal leidis kinnitust, et Saaremaal surnuna leitud luik kandis lindude gripi eriti ohtliku viiruse tüüpi.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on amet jälginud tähelepanelikult looduses ja lähiriikides toimuvat. „Põllumajandus- ja Toiduametit on juba teavitatud hukkunud mets- ja veelindudest. Amet tegeleb nende leidude uurimisega, et hinnata riski meie kodulindude populatsioonile ning olla valmis lisameetmete rakendamiseks. Eelmisel nädalal tuvastati selle hooaja esimene eriti ohtlik lindude gripi viiruse variant surnuna leitud luigel Saaremaal,“ kirjeldas Kalda.

„Kuna alanud on lindude tagasiränne, siis on väga oluline, et inimesed teavitaksid hukkunud veelindudest (haned, luiged), hulganisti surnud metslindudest või surnud röövlindude korjustest,“ rõhutab Kalda teavitamise olulisust. Eelmisel aastal teavitati surnuna leitud lindudest ametit ca 1000 korral, kokku uuriti neist ligikaudu 300, kellest