Meil on rõõm teatada, et kinnitasime Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu koostatud eesti maatõugu lamba aretusprogrammi. Aretusprogramm on koostatud 10 aastaks eesmärgiga panna alus ajaloolise maalamba kirjeldusele vastava, kuid veel tõuraamatusse kandmata lambapopulatsiooni registreerimisele, et säiliks lammaste geneetiline mitmekesisus.

Eesti maatõugu lammas kuulub Põhja-Euroopa lühisaba lammaste populatsiooni, mis moodustas algselt üle-eestilise maalamba populatsiooni ja on säilinud väikesearvuliselt ääremaadel ja saartel. 1930-ndatel kavatseti valgeid nudisid paremas kehakonditsioonis maalambaid hakata säilitama-aretama, kuid plaan jäi ellu viimata – eesti maalambale avati küll tõuraamat, kuid sinna ei märgitud ühtegi looma.

Aastatel 1999-2001 ja 2006 korraldatud geneetiliste ja morfoloogiliste uuringute käigus leidis kinnitust, et säilinud on lambapopulatsioon, mis välimikult vastab ajaloolise maalamba kirjeldusele ja geneetiliselt eristub tänapäevastest, aretatud lambatõugudest. 2016. aastal avati tõuraamat uuringu põhjal kindlaks tehtud kihnu maalammastele. „Eesti maatõugu lammaste aretusprogramm“ hõlmab ülejäänud uuringutes osalenud loomi ja nende järglasi, tõuraamat on avatud ka teistele välimikult tõukirjeldusele vastavatele loomadele.

Eesti maatõugu lammaste tõutähis on EML, tõuraamatus on tunnustamise seisuga registreeritud 286 lammast.