Foto: Tairi Tappo

Õhtuti hämardub varem ja just praegu käib põtrade ja punahirvede jooksuaeg, mistõttu satuvad nad tihedamini teedele. Paljud iseseisvunud loomalapsed, näiteks kährikud ja rebased, ei pruugi veel osata inimese poolt tekitatud ohtudega arvestada. Loomaga kokkupõrge võib ka liiklejale olla tõsiste tagajärgedega.

  • Arvesta, et metsloom võib käituda ettearvamatult. Teed ületades võib ta ootamatult tagasi pöörata. Samuti võib esimese looma järel hüpata teele mitu teist.
  • Kui märkad maanteel vigastatud või hukkunud metslooma, siis anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247

Vaata, mida rääkis meie looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi „Terevisioonis“ sellest, mis toimub sügiseses looduses: https://etv.err.ee/1608708220/sugis-looduses

#hoiamidaarmastad