Seoses kevadise konnade rändega on suletud Porkunis Viinavabriku tee, Järve tee ja Viinavabriku tee ristmiku ja Lossi tee ja Viinavabriku tee ristmiku vaheline lõik ajavahemikul 𝟬𝟰.𝟬𝟰.𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗸𝘂𝗻𝗶 𝟭𝟴.𝟬𝟰.𝟮𝟬𝟮𝟮 kella 20.00-st kuni kella 07.00-ni. Konnade rände turvalisust korraldab SA Eestimaa Looduse Fond kontakt telefon: +372 5147678.

𝐇𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐭:

Porkunis Viinavabriku tee ja Järva-Jaani – Tamsalu – Kullenga tee on Eesti suurim kahepaiksete rändekoridor, mida läbib iga kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid kärnkonni. Teede sulgemine päikeseloojangust päikesetõusuni on vajalik selleks, et hoida ära konnade massiline hukkumine teel. Viimasel 7 aastal on Porkunis vabatahtlikud aidanud kahepaiksetel üle tee jõuda. Näiteks 2021. aastal aidati Porkunis vabatahtlike abiga üle tee 7001 konna, terves Eestis aidati üle tee u 22 000 kahepaikset.

 Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ning punase raamatu uute hinnangute kohaselt on kahepaiksed Eestis üks kõige kesisemas seisus olev loomarühm. Rännete aegne massiline hukkumine koos teiste negatiivsete juhuslike sündmustega võib kohaliku kahepaiksete asurkonna viia väljasuremiseni. Kui arvestada kahepaiksete liikumisaega ja kestvust, liikluskoormuse ööpäevast muutumist, siis alustavad pruunid konnad liikumist üle teede üldiselt varem ning jäävad teede lähedusse pikemaks ajaks. Teelõigul, mida läbib ligemale 2500 sõidukit ööpäevas, on rohukonnade teeületamisega kaasnev hukkumise risk ca 45%, harilikel kärnkonnadel ja tähnikvesilikel, kui aeglasemalt liikuvatel loomadel, on risk hukkuda kõrgem ulatudes ca 75%-ni. (Hels ja Buchwald 2001). Harilikud kärnkonnad liiguvad peamiselt kella 20 ja 02 vahel (Jarvis et al. 2019). Teede sulgemine lühiajaliselt kahepaiksete rände ajal on üks efektiivsematest meetoditest hoidmaks ära konnade hukkumist teedel (Schmidt ja Zumbach 2008).

 Kahepaiksete massränne toimub öisel ajal sobivate ilmastikuolude korral, kuid selle täpset aega pole kahjuks võimalik ennustada. Ränne algab tavaliselt aprilli esimeses pooles ja liiklemispiirangud võiksid kehtida umbes kaks nädalat. Väiksem liiklejate arv ja sõidukeeld vaid pimedal ajal tähendab seda, et piirangust mõjutavate inimeste arv on tavapärasest väiksem.

Porkunis suletakse ajutiselt Viinavabriku tee