Amet võõrandas Harjumaal Harku vallas omanikult lambad. Loomad olid jäetud ilma igapäevasest hoolitsusest, kus neil puudus varjumisvõimalus ja vajalik joogivesi ning sööt.

Põllumajandus- ja Toiduameti põhja regiooni juhataja Vladimir Vahesaare sõnul saabus ametile vihje, et loomaomanik ei täida oma kohust hoolitseda lammaste eest. „Ametile laekus vihje, kus kirjeldati, et lambad on juba pikemat aega hooletusse jäetud. Seetõttu teostati kontroll, et olukorda kontrollida,“ kirjeldas Vahesaar.

„Kontrollimise käigus tuvastati, et lammastel puudus joogivesi, sööt ja nõuetele vastav ruum, kuhu varjuda. Kinnistul oli küll 3 rulooni heina, kuid ruloonid olid lahti võtmata. Seetõttu otsustati omanikult lambad loomakaitseseaduse alusel võõrandada ja toimetada turvalisse keskkonda. Lammaste äravõtmine oli möödapääsmatu, sest loomade jätmine omaniku juurde oleks ohustanud otseselt nende elu,“ selgitas Vahesaar otsust. Lambad üle vaadanud veterinaari sõnul olid nad alatoidetud, neil olid parasiidid ja mitu aastat pügamata vildistunud vill.

Üldjuhul on looma äravõtmise põhjuseks see, et loomapidaja ei taga enam looma baasvajaduste katmist, st loomal pole piisavalt sobivat sööta, puudub puhas joogivesi, loom ei saa arstiabi (ja muud hooldust) või ei saa ta piisavalt liikuda. Siinkohal tuleb aga rõhutada, et loomade äravõtmine on äärmuslik meede, mida rakendatakse ainult juhul, kui ameti hinnangul on ohus loomade elu või tervis ning seetõttu pole võimalik jätta loomi senise loomapidaja hoolde.