Sel nädalal pääses vabadusse pliimürgistusest taastunud merikotkas, kes oli Eesti Maaülikooli loomaarsti Madis Leivitsa juures ravil. Pliimürgistus ohustab röövlinde siis, kui jahimehed kasutavad pliid sisaldavat laskemoona ja kütitud loom satub röövlindude toidulauale.

Paneme jahimeestele südamele, et nad loobuksid pliid sisaldava laskemoona kasutamisest. Nii väldime ka röövlindude kannatusi, kes suure tõenäosusega pliimürgistuse tagajärjel hukkuvad. Suur tänu loomaarst Madis Leivitsale, kes teiste seas pliimürgistusega kotkaid väsimatult ravib!

Alates 2023. aastast on pliimoona kasutamine keelatud märgaladel ja nendest 100 meetri raadiuses. Veelinnujahil on pliimoona kasutamine keelatud juba 2013. aastast. Loodetavasti keelustatakse pliimoona kasutamine kõikjal Eestis lähiaastatel.