Keskkonnaministeerium tellimusel tehtud analüüs näitab, et igal kevadsuvel hukkub inimtegevuse tõttu üle 100 000 linnupoja. Vastu tulles kodanikuühenduste nõudmistele karmistab Keskkonnaamet aprillist lindude pesitsusrahu järgimise nõudeid ja metsalindude kaitse kõrval pööratakse teravdatud tähelepanu linnalindude rahu häirimisele.

 Alates 15. aprillist keelatud majade renoveerimisel kõik fasaadi- ja katusetööd, kuni pole keskkonnaameti spetsialisti kooskõlastust, et majas linnupesi pole.
 Puutumata tuleks jätta oksa- ja risukuhjad, kuhu linnud võivad pesa teha. Vältimatu niitmise vajaduse korral tuleks seda teha ala keskelt äärte poole.
 Kortermajade fassaadide renoveerimistööde eel tuleb veenduda, et fassaadivuukides, tuulekastides ja mujal konstruktsioonides ei oleks pesitsevaid linde.
 Vältimaks kaldataimestikus pesitsevate lindude häirimist on 15. augustini keelatud suplemine järvedes ja jõgedes. Veekogude hooldustöödest hoidumise soovituslik periood on 15. aprillist kuni 1. augustini.
 Koertele ja kassidele on lennuvõimetud linnupojad kerge saak, seepärast tuleks oma lemmikloomad hoida õues range järelevalve all.

Looduskaitseseaduse järgi on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.
Linde kahjustavatest tegevustest teata riigiinfo telefonil  1247 või kirjuta  1247@112.ee