Foto: Joosep Tammemäe

Keskkonnaamet on käesoleva aasta 15. aprillist alates kontrollinud pesitsusrahu kaitseks 1119 kinnistut ning reageerinud 35 kaebusele. Peatatud on 12 raietööd, neist kuus on olnud vanades linnuliigi rikastes metsades. Möödunud aastal peatati sama perioodi jooksul samuti 12 raietööd.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et kontrollide eesmärk on teavitada avalikkust ja metsaomanikke lindude pesitsusperioodist ning peatada vajadusel raie, et vältida pesade hävitamine ja kahjustamine või lindude pesitsemise häirimine. „Kontrollide seniste tulemustega võib jääda rahule, sest rikkumisi on kontrollide hulka arvestades vähe. Valdav enamus metsameestest väldib pesitsusrahu aegset raiet, ligikaudu 60% metsateatistest on juba enne seda aega ellu viidud ning 40% jääb siis suve lõppu ja sügisesse,“ rääkis Vakra.

Vakra lisas, et pesitsusrahu kontrollid on planeeritud enamasti kaitsealadele. „Sellis