Foto: Keskkonnaagentuur

Kevad ja ilusad ilmad meelitavad inimesi loodusesse. Loodusturismiks väga populaarsed paigad on meie laiud, mis on elupaikadeks paljudele lindudele, kellel on juuli keskpaigani aktiivne pesitsusperiood. Pesitsusaja tõttu, kuid ka lindude gripi leviku vältimiseks, soovitame võimalusel laidude külastamisest hoiduda. 

“Keskkonnaagentuuri välitööde käigus avastasid meie seirajad kolmapäeval Pärnumaa laiult linnukolooniast palju surnud linde, kelle seas oli nii kormorane, kajakaid kui ka kahlajaid. Esialgsel hinnangul võib tegemist olla lindude gripiga,“ kinnitab Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Kalda. Ta lisab, et Keskkonnaagentuur saatis seejärel seirajatele välja juhised, kuidas käituda ning andis lindude rõngastajatele soovitused peatada rõngastamine väikesaarte kolooniates.

„Haiguste loodusliku leviku vastu pole paraku rohtu, aga soovitame linnugripi takistamiseks lindude pesitsusajal ilma tungiva vajaduseta laide mitte külastada,“ ütleb Kalda.

Teavitamine infonumbril

Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel on hukkunud veelinde Pärnumaalt sellel kevadel varem leitud, seetõttu võib gripi kahtlus olla põhjendatud.

Juhul, kui leiate saartel või laidudel hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, palume sellest teavitada helistades Põllumajandus- ja Toiduameti infotelefonil +372 605 4767. “Kindlasti ei tohiks surnud linde puutuda. Pärast saare või laiu külastamist tuleb pesta käed, jalanõud ja riided ning kindlasti vältida kokkupuudet kodulindudega,“ selgitab Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Eriti sõnul on kevadel ja suvel iseäranis tundlikud alad avamaastikud, näiteks laiud, rannikud, niidud ja sood, sest just nendel aladel pesitsevad linnud enamasti maas. „Paljudel aladel kehtivad ajalised viibimispiirangud, millega palume inimestel arvestada. Lihtsasti mõistetava Looduskaitse kaardirakenduse kaudu on teave kehtestatud viibimispiirangute kohta hõlpsasti kättesaadav. Piirangud on kehtestatud kõige tundlikumatele aladele, et tagada lindudele pesitsusaegne rahu,“ ütleb Erit.

Viibimispiirangutega aladel liikumiseks tuleb Keskkonnaametilt taotleda luba, mis antakse üksnes väga põhjendatud juhtudel. Ka muid väikesaari ja laide soovitame külastada pärast pesitsusperioodi lõppu.