Eesti Ornitoloogiaühing ootab teateid nurmkanade salkadest, kes käivad praegusel ajal aedades või talude lähedal püsivalt toitumas.

Kogutav info on suureks abiks nurmkanade elupaigakasutuse uuringus. Teated palun saata Liis Keerbergile aadressil liis.keerberg@eoy.ee või sisestada vaatlusandmed andmehalduse keskkonda PlutoF, kust need jõuavad portaali elurikkus.ee.