“24.01.2022 Rapla mk., Kohila vallas Aespas Vladislav XXX ja koera vahel toimunud juhtumi osas on alustatud 28.01.2022 Kesk-Eesti politseijaoskonna Rapla menetlusgrupi poolt kriminaalmenetlus KarS § 264 lg 1 p 3 järgi. Palume asitõendina alles hoida Teie valduses olev pikk nuga ja muud juhtumit tõendavad dokumendid, et kokku leppida asitõendite meile üleandmine,” Loomapäästegrupile täna saabunud kiri tõestab, et ka politsei võtab asja täie tõsidusega ja Barti tapmiskatsele ei vaadata läbi sõrmede.

Loomapäästegrupp tänab Häirekeskuse töötajaid, kes tegid rohkem kui neilt oodatakse, sest nad helistasid läbi pea kõik ühingud, kellele vigastatud koer üle anda. Eraldi tänu kiirabibrigaadile, kes võttis vastu otsuse eluohtlikkus seisus koerale esmaabi osutada, tääk fikseerida ja ta veterinaaride hoole alla ise toimetada. See otsus päästis selle koera elu, sest arvestades vabatahtlike loomapäästjate veterinaarsete teadmiste, oskuste ja kaubikutes valitsevate tehniliste tingimustega, julgen väita, et koer ei oleks transporti üle elanud.

Tääk ei oleks tohtinud lihtsalt poolt millimeetritki liikuda ja seda poleks ei mina ise ega ükski teine asjaarmastajast loomasõber tagada suutnud. Loomapäästegrupp tänab ja tunnustab ka Loomade Hoiupaiga loomaarste, kes jäid kauemaks tööle ja võtsid ette keerulise operatsiooni, mis edukalt lõpule viidi.

Loomapäästegrupp ja ööpäevaringselt avatud Loomade Kiirabi Kliinik on lähedal kokkuleppele, et öisel ajal kiirabi, politsei ja päästjate poolt toodud imetajad võetakse vastu ja nende ravi eest tasub automaatselt Loomapäästegrupp ilma eraldi kinnitusi andmata.

Seotud lugu: Barti-nimelise koera pussitamine jõudis politsei töölauale

Röntgenülesvõte ja foto: Loomade Hoiupaik