Foto: Veljo Runnel

Tartu Ülikooli loodusmuuseum pikendab populaarset näitust „Tolmeldamise võlu ja valu“ ja seda saab uudistada kuni 2. oktoobrini.

Näitus „Tolmeldamise võlu ja valu“ keskendub putuktolmeldajatele ja nende tähtsusele: tutvustatakse taimi tolmeldavate putukate mitmekesisust, põnevaid kohastumusi ja ka inimtegevusest tekkinud ohte, mis varitsevad nii putukaid kui ka neist sõltuvaid taimi. Näitus tuletab meelde, et selle rikkuse säilimine on tänapäeval suuresti inimese enda kätes.

„Taimede ja putukate elu on omavahel keerukalt põimunud, kus üks pool ei saa läbi teiseta ning kogu ülejäänud elusloodus sõltub sellest suhtest,“ selgitas näituse kuraator bioloog Veljo Runnel. „Näitusel avame läbi fotode ja interaktiivsete eksponaatide putuktolmeldajate rikkaliku maailma, kus loodusehuvilisel külastajal ei jää muud üle kui imestust väljendada,“ sõnas Runnel.

Külastajad on näitusele andnud positiivse tagasiside ja kuna tegu on olulise ja põneva teemaga, otsustati näituse külastusaega pikendada. „Järjest rohkem tuntakse huvi linnade elurikkuse ja selle suurendamise vastu. Taimedel ja putukatel on elurikkuse seisundi parandamises võtmeroll,“ lisas Runnel.

Näitusega käsikäes avati aasta varem Tartu Ülikooli botaanikaaia avamaal infotahvlid, mis aitavad külastajal teada saada, missugused taimed ja putuktolmeldajad on vastastiku kohanenud. Näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi sõnas: „Kuna 2020. aasta suvel avatud infotahvlid on botaanikaaia avamaal ka sel suvel jätkuvalt eksponeeritud, avaneb näituse pikenemisega tartlastel võimalus infotahvlitele lisaks uudistada näitust „Tolmeldamise võlu ja valu“, mis avab taimede ja putuktolmeldajate suhteid sügavamalt, veel enne kui näitus järgmisel hooajal rändama läheb“. Infotahvleid, mis asuvad taimede juures, saab näha suvel. Infotahvlite asukohad on märgitud voldikule, mis on saadaval botaanikaaia külatuskeskuses.

Näitus avati Tartu Ülikooli loodusmuuseumis 4. juunil 2021. Näitust saab külastada muuseumipiletiga ja jääb avatuks Tartu Ülikooli loodusmuuseumi vahetuvate näituste saalis 2. oktoobrini. Muuseumi külastamisel palume järgida turvalise külastuse tingimusi.

Kuraator: Veljo Runnel
Kujundaja ja graafiline disain: Margot Sakson
Illustratsioonid: Grete Alt

Näituse valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.