Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad alustas täna kaks nädalat kestvat kampaaniat, millega tuuakse tähelepanu Eesti tööstusfarmides elavate sigade heaoluprobleemidele.

Eestis on väga tööstuslik seakasvatus, mistõttu elavad loomad ruumikitsikuses betoon- või restpõrandatel, kus neil ei ole tarkade loomadena midagi teha. Tööstusfarmis puuduvad neile heaoluks sobivad elutingimused. Loomadel puudub enamasti allapanu ja tuhnimisvõiamlus, mis on sigadele loomuomaselt heaoluks vajalik.

Nähtamatud Loomad toetab sigade heaolu suurendamist – rohkem liikumisruumi, väiksem loomkoormus, rohkem tegelusvõimalusi loomadele, et need intelligentsed loomad ei peaks halbadest tingimustest tulenevast stressist kannatama. Stress väljendub tihti kannibalismina, kui sead ründavad teisi ja närivad sabu või kõrvu. Selmet parandada loomade elutingimusi, lõikab seatööstus vastsündinud põrsastel rutiinselt tuimestuseta sabad maha. See on Euroopa Liidus keelatud praktika, üle 90% Eesti sigadest on aga sabad lõigatud.

Organisatsioon teeb kampaania raames teavitustööd probleemi taustast ning lahendustest ning jagab praktilist infot seakasvatajatele, kuidas teistes riikides on loobutud sabade lõikamisest ning suurendatud loomade heaolu, et neil ei tekiks stressi, mis väljendub sabade närimisena. Lisaks tehakse koostööd maaeluministeeriumi ja Põllumajandus- ja Toiduametiga, et toetada kõrgemat loomade heaolu.

Kampaanialaine raames on sigade heaolu sõnum mitmekümnetel välireklaamidel ja digiekraanidel Tallinnas ja Tartus, lisaks suuremate uudisteportaalide veergudel veebibänneritena ning sponsoreeritud postitustena sotsiaalmeedias. Kampaania toimub tänu lahketele loomasõpradest annetajatele.

Kampaania koduleht – https://sigaonsabaga.nahtamatudloomad.ee/