Esiteks võtab ta nii iseendalt kui ka teistelt kaluritelt võimaluse rikkalikumaks kohasaagiks tulevikus. Alamõõdulised kalad pole veel suguküpsed ning pole saanud kudeda ega järglasi anda. Seetõttu jätab alamõõdulise kala püüdmine jälje niigi kriitilises seisus Liivi lahe kohavarule.

 Teiseks võtab röövpüüdja endale kohustuse tasuda looduselt ja seega kõigilt eestimaalastelt näpatud alamõõduliste kalade keskkonnakahju. Iga ebaseaduslikult püütud hukkunud alamõõdulise koha eest tuleb tasuda 50 eurot ning arvutuskäik on halastamatu.

 Kolmandaks, oma tegude eest tuleb vastust anda väärteomenetluses ning kanda karisuseks määratud rahatrahv, mis võib olla kuni 1200 eurot.

Ei aidanud seda Pärnu kalurit ka katse alamõõdulised kalad kaldaroostikku peita. Ülekuulamisel kahetses ta tehtut ja kinnitas, et enam nii ei tee.

Koha alammõõt on Võrtsjärves 51 cm ja mujal 46 cm. Alamõõdulise kala vabastamisega annab aus kalamees oma panuse kalavarude paremaks käekäiguks.