Koalitsioonilepingus on elurikkuse ja elukeskkonna hoidmine eraldi alapunktina lahti kirjutatud küll, kuid tegelikult on vaja leppeülest mõistmist, et kõik elu aspektid, kaasa arvatud majandus, peavad lähtuma elurikkuse hoidmise vajadusest kui esmasest nõudest, on MTÜ Päästame Eesti Metsad kindel seisukoht.

Sissejuhatuses olev seisukoht: “Eesti riigi kestlikkus tugineb haritud inimestel, eraomandi kaitsel ja turumajanduse põhimõttel” heidab valgust, miks on elukeskkond taandatud vaid üheks teemaks paljude teiste seas. kui tegelikult ei saa ükski riik, ka mitte Eesti, kesta elurikka elukeskkonnata. Loodusannid ei ole iseenesestmõistetavad – pu