Keskkonnaamet kutsub erametsaomanikke 18. mail algusega kell 14 veebi teel toimuvale metsaelupaikade infopäevale. Infopäevale on oodatud erametsaomanikud, kellel on metsamaad Natura 2000 võrgustiku alal.

Infopäeva esimeses osas selgitatakse, miks on Natura 2000 võrgustiku piiranguvööndisse jäävatel aladel metsamajandamise reegleid sellel aastal muudetud ja millega peab maaomanik metsateatise esitamisel arvestama. Samuti tutvustatakse, millist infot metsaomanik metsaregistris oma maa kohta näeb ja millised on erametsaomanikele mõeldud riigi toetusmeetmed.

Ürituse teises osas tutvustab Keskkonnaamet erametsaomanikele, kuidas korraldatakse metsaelupaikade inventeerimist ja millistest põhimõtetest inventeerimisel lähtutakse. Metsaomanikud saavad kaasa rääkida arutelus, kus osalevad metsaelupaikade inventeerijad.

Eesti peab seisma selle eest, et looduskaitseliselt väärtuslikud metsaelupaigad Eestis säiliksid. 2022. aasta veebruaris avaldatud pressiteates andis Keskkonnaamet teada, et peatab raied Natura metsaelupaikades seoses Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetlusega. Aprillis oli erametsaomanikel võimalik taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt piirangute kompenseerimiseks toetust.

2023. aastal põhineb piiranguvööndisse jäävatel aladel toetuse suurus esmakordselt sellest, kas alal on kaardistatud metsaelupaiku. Infopäeva teemade valikul lähtusime eelkõige sellest, milliste küsimustega erametsaomanikud Keskkonnaameti poole pöördunud on.

Infopäeval osalevad Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, MTÜ Eesti Erametsaliit ja metsaelupaikade inventeerijad.

Infopäev toimub MS Teamsi