Foto: Ecofish

Märtsiga algab tindipüügihooaeg ning Pärnu muulide ümbrus täitub meritindi püügiks mõeldud ääremõrdade ning avaveemõrdadega. Et eelmise aasta kogemus näitas probleeme liiga tihedalt paigutatud püünistega, suurendab Keskkonnaamet tänavu tindipüügiaegset järelevalvet.

„Eelkõige puudutab see Pärnu jõe muulide läheduses olevaid alasid,“ ütles Keskkonnaameti järelevalve Pärnumaa büroo juht Toomas Õmblus. „Kuna meritindi püük on kaluritele oluline sissetulekuallikas, soovivad püüda paljud ja tekib olukord, kus suhteliselt väikesele veealale paigaldatakse püügile rohkem püüniseid, kui sinna tegelikult mahub,“ selgitas Õmblus.

Avaveemõrdade kaugus üksteisest peab olema vähemalt 300 m külgsuunas ja 50 m muus suunas. Ääremõrdade kaugus üksteisest ja avaveemõrdadest peab olema vähemalt 100 m külgsuunas ja 50 m muus suunas. Üle 100 m pikkuse juhtaiaga ääremõrra püügile asetamisel kehtivad avaveemõrdade vahekaugustel kehtestatud nõudeid.

„Eelmise aasta kevadel kaardistas Kesskonnaamet Pärnu lahe põhjaosas püügil olnud tindimõrrad. Kaardistuse tulemusel koostatud pilt näitab, et püügivahendid on väikesel alal liiga tihedalt ja sellise pildiga Keskkonnaamet kuidagi rahul olla ei saa. Tuletame kaluritele meelde püügivahendite kohustuslikku vahekaugust ja suurendame tänavu kevadise tindipüügi ajal kontrolle Pärnu muulide juures,“ ütles Õmblus.

Püük tindimõrdadega on Pärnu lahe muuli ümbruses lubatud 1.märtsist 30. aprillini. Mujal Pärnu lahes, Kotinina ja Tahkunina mõttelisest joonest põhja pool tohib tindimõrdadega püüda 1. märtsist 5. maini.

Kui kahtlustad keskkonnarikkumist, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.

Tindimõrrad Pärnu lahes/Foto: Keskkonnaamet