Eesti Loomakaitse Seltsi tegevus 2022. aastal:
  • Infotelefonile ja e-postile laekus 1800 hädajuhtumi teadet
  • Meedias kajastati Eesti Loomakaitse Seltsi 254 korral
  • Koostasime 98 pöördumist ja avaldust erinevatele ametkondadele (Põllumajandus- ja Toiduamet, kohalikud omavalitsused jms)
  • Leidsime uue kodu 65 loomale
  • Tegime 38 kontrollkäiku
  • Sotsialameedias jõudsime 1 376 008 inimeseni
  • Rahaliselt aitasime 79 looma ning tasusime kliinikute arveid summas 7947,2 eurot
  • Toetasime ka Ukraina põgenike loomade parasiiditõrje, toiduabi ja raviarvete tasumist summas 10 300,74 eurot. Kokku said abi 76 looma