Eesti Loomakaitse Seltsi tegevus 2022. aastal:
  • Infotelefonile ja e-postile laekus 1800 hädajuhtumi teadet
  • Meedias kajastati Eesti Loomakaitse Seltsi 254 korral
  • Koostasime 98 pöördumist ja avaldust erinevatele ametkondadele (Põllum