Ainult 3 nädalat on jäänud, et ületada Eestile seatud lävend loomkatsetevaba Euroopa heaks!

Allkirjasta Euroopa kodanike rahvaalgatus “Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa” ehk “Save Cruelty Free Cosmetics” siin  www.endanimaltesting.eu/ või siin  www.savecrueltyfree.eu/.

Toetades Euroopa kodanike rahvaalgatust “Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa” ehk “Save Cruelty Free Cosmetics”, toetad:

  • loomkatsete keeldu kosmeetikatoodetel;
  • ELi kemikaalimääruse muutmist nii, et oleks tagatud inimeste tervise ja keskkonna kaitse kemikaalide käitlemisel, aga lisamata uusi loomkatseid käsitlevaid nõudeid;
  • teaduse moderniseerimist ning järkjärgulist loomkatset lõpetamist ELis.
Praegu on 3369 Eesti inimest allkirja andnud, meile seatud lävendi ületamiseks on vaja aga vähemalt 4935 allkirja. Teeme ära! Aitäh, et oled loomade poolt!