Teadlikkus kliimamuutuste hävitavast mõjust inim- ja keskkonnale pole sundinud veel riike piisavalt kiiresti kasvuhoonegaaside teket piirama. Värske uuring aga kinnitab, et inimeste tegevusel tekkinud kliimamuutused võtavad meilt elamisväärse elukeskkonna.

Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) värske raporti järgi ületame tõenäoliselt 1,5 kraadi piiri juba sel kümnendil, kuid kiiresti tegutsedes on võimalik veel kliimamuut