Põllumajandus ja kalandus nõukogus (AGRIFISH) toimus eile hääletus seoses Euroopa Liidu ülese lubatud loomaliikide nimekirja ehk positiivse listi kasu uurimisega – uuringut toetas 19 liikmesriiki, vastu oli 4. Eesti andis poolthääle.

 Mis on positiivne list? See on töövahend, mille abil hinnatakse erapooletult ja teaduspõhiselt loomaliikide ohutust ning sobivust kauplemiseks ning lemmikloomana pidamiseks. Sellist kõikehõlmavat riskianalüüsi on võimalik teha erinevate ohukriteeriumide, eeskätte nende alusel, mis on seotud loomaheaolu, elurikkuse kaitse, rahvatervise ja turvalisuse ning invasiivsus ohuga.