Valimiskompassi vastused on seisuga 11.02.2023 20:48.

Analüüsi koostas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing.

Kahjuks peab tõdema, et loomade õigused ja heaolu erakondade valimisplatvormidesse enamasti ei jõua, nii ka seekord. Seda enam, et tegelikult erakondade siseselt enamasti nendel teemadel väga konsensust ei ole, st igas erakonnast leiab loomasõbralikke kandidaate, mõnes muidugi rohkem kui teises. Näiteks karusloomafarmide keelustamise poolt hääletanute seast oli Riigikogu liikmeid igast erakonnast ja ka vastu hääletanuid oli mitmest erakonnast.

Siinkohal saab erandina välja tuua erakonna Eestimaa Rohelised, mille programmis on loomakaitse eraldi välja toodud. Teiste erakondade programmist küll leiab pisteliselt üksikuid või üldiseid seisukohti, ka näiteks keskkonnaga seotud punkte, mis on loomade kaitsega seotud, ent kuna viimase programmi lisamise põhjuseks on ilmselt pigem kliimakriis, tervislik toitumine või lihtsalt teema populaarsus, siis loomasõbralikkust selle taga on keeruline hinnata.

Et anda paremat ülevaadet loomasõbralikest või -vaenulikest vaadetest koostasime Loomuse valimiskompassi. Selleks saatsime kõikidele kandidaatidele viis küsimust, millele sai vastata “Jah”, “Ei ole seisukohta” või “Ei” ning igat vastust sai omakorda ka soovi korral komenteerida. Küsimusi aitasid Loomusel välja töötada Varjupaikade MTÜEesti Loomakaitse Selts ja Eesti Vegan Selts. Me soovitame alati lugeda lisaks valitud vastusele ka kommentaare, sest mõnel juhul ei pruugi “ei” või “ei ole seisukohta” tähendada otseselt loomavaenulikumat vastust.

Ent kuna valmistel annad siiski hääle erakonnale, st konkreetse inimese valimine ei taga tema Riigikokku saamist, siis on oluline vaadata ikkagi tervet erakonda. Seetõttu leiad alt kokkuvõtted iga erakonna lõikes. Välja on toodud vastanute arv, vastuste protsendid ning osa kommentaaridest, lisaks ka lühiülevaate nende programmist. Mõnel juhul oli vastuseid väga palju, mistõttu tuli valik teha, ning mõnel juhul olid osad vastused sisuliselt dubleerivad, ent kõikide kommentaaridega ning nende autoritega saab tutvuda valimiskompassi lehel.

Enne iga erakonna kokkuvõtet leiad ka ühe kokkuvõtliku graafiku koos selgitusega.

Välja on jäänud Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, kuna nende poolt on seni tulnud vaid kolm vastust, ja üksikkandidaadid, ent soovitame siiski ka nende vastustega tutvuda valimiskompassis vastavalt siin ja siin.

Juhime tähelepanu ka sellele, et valimiskompassi küsimustele vastamine on vabatahtlik, st sellele vastasid tõenäoliselt kandidaadid, kes vähemalt mingil määral teemat oluliseks peavad. Lisaks, kuna valimisteni on veel mõned nädalad aega, laekub kindlasti veel vastuseid. Siin toodud vastused on seisuga 11.02.2023 kell 20:48.

Kõiki vastuseid vaata siin: https://valimiskompass.loomus.ee

Soovitame tutvuda ka Loomuse soovitustega erakondadele: https://loomus.ee/loomus-kutsub-erakondi-vaatama-loomasobralikuma-tuleviku-poole

Lisaks on oluline rõhutada, et valimisi tuleks vaadata tervikuna, sh arvesse tuleks võtta ka teisi valdkondi, mis enda jaoks olulised on. Soovitame näiteks vaadata ka Feministeeriumi valgusfooriPeaasi.ee analüüsi ja Isabel Jezierska analüüsi raiemahust, kliimaseadusest ja rohelise taristu arendamisest.

Valimiskompassi küsimused

  1. Kas Eestis peaks ilutulestiku laskmine ja pürotehnika müük olema rangelt piiratud?

Selgitus: Ilutulestik on traumeeriv paljudele loomadele, nii meie lemmikutele k