Loomade eestkoste organisatsioon Loomus rõhutab vajadust poliitilistes otsustes arvestada looduse ja loomadega, et hoida elurikkust kõikjal meie ümber ning tagada nii inimeste kui ka loomade heaolu. Ettepanekuid erakondade valimisplatvormidesse on üksjagu, alustades vajadusest üle vaadata loomakaitseseadus, teha vegantoit riigiasutustes kättesaadavaks ja kehtestada lihamaks; lõpetades vajadusega lõpetada jaht kaitsealustele liikidele ning keelustada jahiturism ja vibujaht tervikuna. Loomad elavad maailmas inimestega koos, mitte inimeste jaoks. Just seda põhimõtet kutsub Loomus nii poliitikutel kui valijatel arvestama.

Jagame Loomuse ettepanekuid erakondadele loomasõbralikuma tuleviku loomiseks.

TOIT ja PÕLLUMAJANDUSLOOMAD

 • Teha vegantoit kättesaadavaks riigi- ja haridusasutustes (nt koolid, lasteaiad, haiglad, hooldeasutused) neile, kes seda vajavad/soovivad. (1)

 • Lõpetada koolipiima projekt, sest vaatamata sellele, et korduvalt on tõestatud, et lehmapiim ei ole tervislik ning piimatööstusel on suur negatiivne mõju keskkonnale, jagatakse koolilastele igapäevaselt tasuta piima ning kutsutakse lapsi üles tarbima piimatooteid.(1)

 • Toetada taimse toidu tootmist võttes arvesse loomatööstuse mõju keskkonnale ja jätkusuutlikkust, mitte liha- ja piimatööstust.(2)

 • Piirata lihatoodete reklaamimist, sest lihatooted on suure keskkonnajalajäljega ja suurtes kogustes tarbides ebatervislikud.

 • Kehtestada lihamaks. (3)

 • Paigaldada intensiivpõllumajandusfarmidesse ja tapamajadesse kaamerad, et jälgida loomakaitseseaduse täitmist. (4)

 • Üle vaadata seadus ja spetsiaalselt kalade kohta käivad punktid sisse kirjutada, sest intensiivse vesiviljeluse (kalafarmid) kontekstis ei ole täna kalu seaduses eraldi välja toodud, vaid neile kehtivad üldised seadused.

MEELELAHUTUS

 • Tuleb paika panna konkreetsed piirid, mis aegadel ja kellel on lubatud ilutulestikku lasta.

 • Tuleb piirata ilutulestiku müüki enne jõulu- ja aastavahetuse perioodi. (5)

 • Tuleb vaadata üle loomade kasutamine meelelahutuses – lubatud loomade nimekirja on vaja teha korrektuurid. Eesmärk on tulevikus jõuda otsuseni, millega loomade meelelahutuses kasutamine on keelatud.

LOOMAD LOODUSES

 • Jahiseadus ja jahiulukite nimekiri tuleb viia kooskõlla EL direktiividega

 • Loomakaitseseadust tuleb täiendada. Hetkel pole reguleeritud see, et looma hukkamiseks tuleb valida viis, mis põhjustaks loomale võimalikult vähe füüsilisi ja vaimseid kannatusi. Kui sellist viisi ei ole, siis peab looma hukkamine olema keelatud, nt silmude elusalt soolamine.

 • Pesitsusrahu tuleb kirjutada seadusesse: pesitsusrahu kõigis Eestimaa metsades kogu pesitsusaja vältel (6)

 • Jahiturism tuleb Eestis keelustada, sest tegemist on loomade suhtes äärmiselt julma hobiga. Samuti tuleb keelustada jahiturismi trofeede import Eestisse.

 • Eestis tuleb keelustada vibujaht kõikidele loomadele. Tegu on loomade suhtes julma, vägivaldse ja kannatusterohke väikese huvigrupi meelelahutusviisiga, mis ei läh