Eelmisel pühapäeval (10.07) sai läbi Eesti Loomakaitse Seltsi organiseeritud loomakaitse teemaline noortevahetuse “Put the kind back in mankind” projekt, mida rahastas Erasmus+ programm. #erasmus+

Meie noortevahetuse projekt sai kinnituse natukene enne seda kui Eestis kuulutati välja eriolukord ja riik pandi COVID-19 viiruse tõttu lukku – teadmatuse tõttu polnud võimalik meil projektiga alustada ning ka hilisem aeg ei olnud kergem, sest reisimine oli viiruse leviku tõkestamiseks noortevahetuse toimumise jaoks vajalike riikide vahel raskendatud või lausa peatatud. Pidime selle aja jooksul enda projekti lausa 3 korda edasi lükkama. Kuid 2,5 aastat hiljem saame kergendunult ja ühe suure kogemuse võrra rikkamalt öelda, et meie esimene noortevahetuse projekt on ÕNNESTUNULT TEHTUD!

Rahvusvahelise noortevahetuse “Put the kind back in humankind” eesmärk oli luua platvorm loomakaitse/noorsootööga tegelevatele organisatsioonidele. Kohtuda ja luua kontakte motiveeritud partneritega, mille käigus lahendada tuvastatud vajadusi, näiteks noorte vähest haridust loomade heaolu valdkonnas.

Meie noortevahetusel osales 26 noort viies erinevast riigist – Eesti, Läti, Leedu, Gruusia ja Sint Maarten. Loodud noortevahetus oli kahe osaline, millest üks projekti osa toimus Eestis ja teine Gruusias. Eesti projekti osa oli teoreetilisem, kus erinevad maad jagasid enda loomakaitse kogemust, seaduse ja praktikaid. Rääkisime sügavamalt vabatahtlikust tööst, korraldasime teadvuse tõstmiseks Kivi baaris avaliku sündmuse ning projekti lõpetas ideaalse loomakaitse organisatsiooni ja -varjupaiga loomisega.

Noortevahetusel olevate teemade käsitlus sai valitud ennekõike sellisena, et peegeldada võimalikult palju noortevahetuse vastu võtnud riigi loomakaitse olukorda. Seega sai Eesti noortevahetus ennekõike ennetustööle suunatud, samas kui 80 tuhande koduta koeraga Gruusia noortevahetus keskendus rohkem praktilisele tööle ja otsese loomade abistamisele. Gruusia noortevahetusest meeldejäävamaks jäid noortele varjupaiga külastus, koduta loomadele kuutide ehitus, virtuaalse protesti korraldamine ja vegan restoranis kohalike loomaõigluslastega kohtumine, kelle näod on muidu alati enda tegude ja protestide ühiskonna mitte- ja hukkumõistmise tõttu varjatud.

Kõik riigid korraldasid/korraldavad ka enda koduriigis antud teemal Erasmus+ päeva, et jagada projektil saadud kogemust ja tuua muutuse kaasa ka nende koduriiki.

Täname kõiki partnereid, kes meid sellel teekonnal usaldasid:

  • Georgian Youth for Europe
  • Caribbean Education and Culture Foundation
  • Bauskas novada pasvaldibas iestade “Codes pagasta parvalde”
  • VŠĮ. A. Lipniūnas Cultural Center
  • Tamme Hostel
  • Elutuba Lava Taga
  • Trikster Tihane
  • Tartu Kassikaitse
  • Tartu Kodutaloomade varjupaik
  • Kivi baar
Suured kallid ja tänud ka meie projekti kirjutajale ja korraldajale Kelli Rääbisele ning grupijuhtidele Agnes Blank ja Elis Järvsoole. keda meil tegelikult projekti toimumise ajal rohke toimetamise kõrval ühisele pildile saada ei õnnestunudki. Selle eest jagama noorte enda poolt projekti käigus nendest tehtud pilte, mis ehk kajastab veel paremini kui suure töö ja südame nad sellesse projekti panid.
Loomulikult soovime öelda ka aitäh sõna meie programmi rahastajale Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuurile , kes meid sellel küllaltki pikaks kujunenud teekonnal alati väga professionaalselt toetanud ja aidanud on. Aitäh!
Pilt vaata