Nädala alguses toimus kohtumine, et arutada, kuidas aidata neid Ukraina loomi, kes Eestisse jõuavad ning kes jäävad Ukrainasse. Koosolekul osalesid Eesti Väikeloomaarstide SeltsPõllumajandus- ja ToiduametEesti Loomakaitse SeltsVarjupaikade MTÜEestimaa Loomakaitse LiitCATS HelpEesti Kennelliit ja Loomapäästegrupp MTÜ.

 Eesti Väikeloomaarstide Selts pakub tasuta arstiabi põgenike lemmikloomadele. Abi saamiseks helista +372 5330 8457 või kirjuta evs@loomaarst.ee.
 Põgenikega kaasas olevatele lemmikutele, kes ei vasta ühele või mitmele veterinaarnõudele, tuleb teavitada nii Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) kui Maksu- ja Tolliametitile. Lemmiklooma peetakse Eesti piiril kinni vaid juhul, kui loomal esinevad nakkushaigustele viitavad kliinilised sümptomid või kui looma tervis on ohus. Juhul, kui nõuetele mittevastava lemmiklooma sihtriik on Eesti, jääb loom PTA järelevalve alla. PTA määrab vajadusel nii looma isolatsiooni tingimused kui selleks ette nähtud aja. Nõuetele mitte vastav lemmik ei tohi kokku puutuda teiste loomadega, et vältida nakkushaiguste levikut.
 Kodutuid ja varjupaikade loomi ei saa Eestisse tuua. Riikidevahelised nõuded on loodud selleks, et hoida kohalikku populatsiooni. Ukraina ja Venemaa on sügavalt marutaudiga nakatunud riigid, kus on tuhandeid marutaudijuhtumeid aastas, millest kolmandik on tuvastatud lemmikloomadel. Küsimuste korral pöörduda PTA poole.
 Abivajajad saavad venekeelset infot Varjupaikade MTÜ telefoninumbril +372 5689 7495.
 Annetusi või esemeid koguvad Ukraina loomade heaks Eesti Loomakaitse Selts, Varjupaikade MTÜ, Eesti Loomakaitse Liit, Cats Help MTÜ, Loomapäästegrupp MTÜ ja Eesti Kennelliit.